address

De Stichting Documentaire Produkties beheert de artistieke nalatenschap van Carrie de Swaan.

Bestuur
Louis Helmer, voorzitter.
Emilie de Swaan-Nord, secretaris.
Abram de Swaan, penningmeester.

Postadres
Stichting Documentaire Produkties
Keizersgracht 81
1015 CE Amsterdam
Nederland

T (020) 622 7192
E info@swaanprodukties.nl
The Stichting Documentaire Produkties manages the artistic legacy of Carrie de Swaan.

Board
Louis Helmer, chairman
Emilie de Swaan-Nord, secretary
Abram de Swaan, treasurer

Postal address
Stichting Documentaire Produkties
Keizersgracht 81
1015 CE Amsterdam
The Netherlands

T +31 (0)20 622 7192
E info@swaanprodukties.nl