Website vernieuwd / New website

Bij de tweede sterfdag van Carrie (30/1) is haar geheel vernieuwde website www.swaanprodukties.nl op het net geplaatst. Bijna al haar films zijn daar in integrale versie te zien met goede beeldkwaliteit. Daarmee is haar werk nu voor iedereen beschikbaar. Er komt nog meer.
Wij hopen dat u veel genoegen zult beleven aan al het moois dat Carrie ons nagelaten heeft.

De betrokkenheid die zovelen van u hebben laten blijken tijdens Carrie’s ziekte heeft haar veel goed gedaan en uw medeleven bij haar overlijden heeft ons zeer gesterkt.

Met vriendelijke groet en goede wens

Abram de Swaan
Meik de Swaan

Stichting documentaire produkties
(Louis Helmer, Emilie Nord, AdS)
On the second anniversary of Carrie’s death (1/30), her entirely renovated website www.swaanprodukties.nl has been published on the internet. Almost all her films can be seen there in the integral version and in good video quality. From now on her work will be accessible to everyone. There is more to come.
We hope you will enjoy the many gems that Carrie left us.


The concern that so many of you have shown during Carrie’s illness was of great comfort to her and your sympathy after she died gave us much strength.

With kind regards and best wishes

Abram de Swaan
Meik de Swaan

Stichting documentaire produkties 
(Louis Helmer, Emilie Nord, AdS)